วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยว

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยว

ปัจจุบันของจังหวัดกระบี่ ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน