วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และนายอภิชาต โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการฯ ลงพื้นที่ลานกิจกรรมร่มไม้แสงจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันทน์ นายอำเภอเชียงคำ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะหารือเพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคของตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งประเด็นปัญหาของกลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ จากประชาชนกลุ่มอาชีพทอผ้าไทลื้อ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชนและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น คณะฯ เยี่ยมชมสินค้าวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อของอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน