วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะของประชาชนในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ขยายถนนเป็น 4 เลน เพื่อให้การคมนาคมได้สะดวก
2. ปัญหาน้ำท่วม ต้องการให้มีท่อระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำ
3. พิจารณาการขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน
4. ต้องการให้มีการจัดการประปา ให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ได้ทั่วถึง
5. เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินในเขตพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน