วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา

เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์ ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์ในประเด็นต่างๆ อาทิ ประเด็นความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ประเด็นตำแหน่งงานรองรับนักศึกษาจบใหม่ เป็นต้น
โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน