วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก และพลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและคณะ เดินทางไปศึกษาการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก

และพลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการและคณะ เดินทางไปศึกษาการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โครงการชลประทาน เขื่อนบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน