วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปยังประชุมเทศบาลตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ต้องการถนนเชื่อมระหว่างชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังอำเภอ
2. ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
3. ต้องการให้ช่วยเหลือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง
4. ต้องการสถานีสูบน้ำย่อย เพื่อใช้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
5. ต้องการให้ผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับใช้สัญจร
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน