วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ จังหวัดนราธิวาส วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 19 กันยายน 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ประกอบด้วย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

โอกาสนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนจากโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนร่มเกล้า โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โรงเรียนสวนพระยาวิ และโรงเรียนศิริธรรม พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
และในเวลา 16.00 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (ส.ว.) และทีม VIP นราธิวาส

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน