วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก

ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและพบปะกับผู้แทนชาวเล บ้านเขาลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน