วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พะเยา  หมู่บ้านสันสลี ต้นแบบ ทำน้ำปู๋(น้ำปู)

พะเยา หมู่บ้านสันสลี ต้นแบบ ทำน้ำปู๋(น้ำปู)

วันที่ 22 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันสลี หมู่ 7 ต. เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นคิดทำน้ำปูที่สืบรุ่นต่อรุ่น มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน กว่า100ปีได้ทำการผลิตน้ำปู จากภูมิปัญญา

ของชาวบ้านในถิ่นสร้างงาน สร้างรายได้หลักแสนบาทต่อปี โดยน้ำปูบ้านสันสลี เป็นน้ำปูที่มีรสชาติอร่อยปรุงด้วยสมุนไพรธรรมชาติ อาทิใบข่า,ขิง,ตะไคร้ ฯลฯ ผู้คนทั่วไปมักจะซื้อนำมาบริโภคประกอบอาหาร ได้หลายรูปแบบ ทั้งตำน้ำพริกน้ำปู , จิ้มผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว อาทิจิ้มมะขามอ่อน มะปริง ,มะยม,หรือใส่แกงหน่อไม้ใส่น้ำปู ตำส้มโอ.ตำกระท้อน หรือ อื่นๆใส่น้ำปู เป็นต้น (น้ำปูคล้ายกะปิ) และที่สำคัญรสชาด น้ำปู๋ หรือ น้ำปู จะมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านสันสลียากที่จะลอกเลียนแบบได้ จนเป็นสินค้า วิสาหกิจชุมชนและ OTOP ขึ้นชื่อ ของจังหวัดพะเยา ที่สร้างชื่อเสียง สร้างมูลค่า จนเป็นสินค้าที่ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิประเทศสวีเดน,ออสเตรเลียญี่ปุ่น เป็นต้น

นาง จันทร์ติ๊บ ปันสุวรรณ อายุ56 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 7 บ้านสันสลี ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การทำน้ำปูของชาวบ้านสันสลี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จะทำในช่วงหลังจากปลูกนาข้าว ระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งในช่วงนี้ปูนาจะออกมากัดกินต้นข้าวและมีตัวโตเจริญวัย ชาวบ้านก็จะออกไปจับปูนามาขายและรับชื้อจากชาวบ้านมาทำน้ำปู การทำน้ำปู จะมีสูตรปรุงในการทำน้ำปูเฉพาะ ของตน โดยจะใช้ใบผักพืชสมุนไพร อาทิใบขิง,ข่า,ตะไคร้, ฝรั่ง และพืชผักสมุนไพรอื่นๆ นำ มาเป็นส่วนผสมในการปรุงและทำน้ำปู

การทำน้ำปูโดยเริ่มจากการ นำปูเป็นๆมา ทำความสะอาดหลังจากนั้นก็จะนำไป ป่น ให้ละเอียดแล้วกรองเอาน้ำปูนำไปหมัก หลังจากหมักได้ที่ก็จะนำมาต้มเคี่ยวในกระทะจนน้ำแห้งเป็นน้ำปู แนะนำใส่ เครื่องบรรจุกระป๋องเพื่อนำออกจำหน่ายในกิโลกรัมละ 300 บาท หรือขายเป็นกระป๋อง เล็กราคา 30 บาทขนาดกลาง 150 บาทหรือ1กก. ราคา300 บาท เป็นต้น

สำหรับน้ำปูในหมู่บ้านสันสลี ได้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านสันสลี หมู่บ้านน้ำปู หนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา ที่สามารถ นำออกจำหน่าย ตลอดทั้งปีทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพะเยามาจนถึงทุกวันนี้

สัมภาษณ์นาง จันทร์ติ๊บ ปันสุวรรณ รองประธาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน้ำปูบ้านสันสลี