วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

ณ บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วุฒิสภา นำโดย รศ.ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรกรรม คหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ สู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระบบการผลิตผักคุณภาพสูง สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs

รวมทั้งแนวทางบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรกรรม คหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ สู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมฟาร์มผักออแกนิกส์คุณภาพสูงสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน