ปทุมธานี – มูลนิธิฤๅษีเณรช่วยจ่ายค่าจ้างครูพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กทั้งโรงเรียน

ปทุมธานี – มูลนิธิฤๅษีเณรช่วยจ่ายค่าจ้างครูพร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กทั้งโรงเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ต.ค. 2563 ภายในอาศรมฤๅษีเณร ธาตุพุทธคุณ ที่อาศรมฤาษีเณร ธาตุพุทธคุณ ถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข 9 ปทุมธานี – บางปะอิน นาง พนารัตน์ ขัดชุ่มแสง ผอ.โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้”ปัญญานุวัตรวิทยา ได้นำครูอัตราจ้างชุดใหม่ของโรงจำนวน 3 คน เข้าแนะนำตัวและขอบคุณอาจารย์ฤษีเณรธาตุพุทธคุณ ประธานมูลนิธิพลังพุทธคุณเนื่องจากทางมูลนิธิเป็นผู้อุปถัมภ์ทางโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของครูอัตราจ้าง ทุนการศึกษาของนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลน สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนและสื่อการสอน อีกทั้งสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านอาหารกลางวัน
โดยโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้”ปัญญานุวัตรวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีครูบรรจุจำนวน 6 คน และครูอัตราจ้างจากมูลนิธิพลังพุทธคุณอีก 3 คน นักเรียนจำนวน 73 คน โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้”ปัญญานุวัตรวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อบอุ่นและมีคุณภาพ โดยใช้วิธีการสอนและสื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กสนุกกับการเรียนและโตมาอย่างมีคุณภาพ

ด้าน นาง พนารัตน์ ขัดชุ่มแสง อายุ 49 ปี ผอ.วัดโพธิ์แตงใต้”ปัญญานุวัตรวิทยาได้กล่าวว่า เมตตาที่ท่านอาจารย์ฤษีเณรธาตุพุทธคุณที่มีต่อโรงเรียนคือ ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเด็กและทุนสำหรับจ้างครู โดยบุคลากรครูที่โรงเรียนจ้างให้เทอรมละ 3 คน โดยให้เงินเดือนคนละ 10,000 บาท อีกทั้งมอบข้าวสารให้กับโรงเรียนเดือนละ 50 กิโลกรัมเพื่อใช้ในการจัดทำอาหารกลางวันและวสื่อการสอนต่างๆ ซึ่งเมตตาของท่านอาจารย์ก็มีให้กับทางโรงเรียนและเด็กๆมาโดยตลอดโดยทางโรงเรียนไม่ต้องร้องขอ ซึ่งเมตตาครั้งนี้ทำให้ทางโรงเรียนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยขาดแคลนหลายๆด้าน ก็ลดความขาดแคลน จึงขอขอบคุณเมตตาของอาจารย์ฤษีเณรธาตุพุทธคุณที่มีต่อโรงเรียนมานะที่นี้ด้วย

CR. พี่อนันต์ ปทุมธานี