วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บุรีรัมย์ ชาวบ้านสนใจการมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริต ระบุชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำคัญสุด

บุรีรัมย์ ชาวบ้านสนใจการมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริต ระบุชาติ ศาสน์ กษัตริย์สำคัญสุด

ชาว อ.สตึก บุรีรัมย์ แห่ร่วมสัมมนา การมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”จาก คณะกรรมาธิการฯ ส่วนใหญ่อยากจะมีส่วนร่วม แต่ยังขาดความเข้าใจ ระบุชาวบ้านยังยึดเอาชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นแรงยึดเดียวในการต่อสู้หาความเป็นธรรม

วันที่ 2 ต.ค.63 ที่โดมโรงเรียนสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้เดินทางมาเปิดการสัมมนาให้กับประชาชนใน อ.สตึก ในหัวข้อ”การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” มีชาวบ้านหลากหลายอาชีพมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

ชาวบ้านที่มาร่วมสัมมนา ต่างตั้งใจและมีความสนใจ ในการให้ความรู้ของวิทยากรในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ให้ประชาชนได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหา การเข้าถึงสิทธิของตัวเอง หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

นายรังสิกร ทิมาตฤกะ (ทิ-มา-ตะ-รึ-กะ) สส.พรรคภูมิใจไทย และคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ”กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าว จะเป็นการให้ความรู้แบบส่งต่อให้กับประชาชน ให้รับรู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเอง โดยเฉพาะการแจ้งเบาะแสการทุจริตทุกประเภท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานราชการ ให้เข้าถึงอย่างเสรี โดยไม่ต้องเกรงกลัวใคร รวมถึงการแนะแนวทางว่า ประชาชนจะใช้บริการ ของสภาผู้แทนราษฎร ในกรรมาธิการฯได้อย่างไร

นายรังสิกร ยังกล่าวด้วยว่า สิ่งที่ประทับใจในการสัมมนาในครั้งนี้ คือการตอบสนองความรู้สึกของผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระคุณหรือพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-10 ในฐานะที่เราเป็นคนไทย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนทำให้ผู้รับฟังหลายคนต้องกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เพราะยังระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้แนวทางคนไทยมาโดยตลอด

จึงเชื่อได้ว่า ความรู้สึกของคนไทยคำว่า”ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนไทย ถึงแม้อาจจะมีบางคนที่ได้รับการสื่อสารทางโลกออนไลน์ทำให้ความคิดคาดเคลื่อนไปบ้าง แต่การใช้ชีวิตจริงแล้ว”คนไทยยังเป็นคนไทยเช่นเดิม”นายรังสิกร…กล่าว

/////////////

วาทิตย์ แสนธุปี // 0957874787
คิวภาพ/บรรยากาศการสัมมนา//เสียงนายรังสิกร