ตราด/ บรรยากาศการจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในหลายพื้นที่ของอําเภอคลองใหญ่

ตราด/ บรรยากาศการจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในหลายพื้นที่ของอําเภอคลองใหญ่

จ.ตราด ประจำปี 2563 ค่อนข้างคึกคัก ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาจำนวนมาก ร่วมนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทาน ร่วมพิธีตามวัดต่างๆในพื้นที่ ที่ร่วมกันจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ โดยเฉพาะที่วัดคลองมะขาม ต.หาดเล็ก ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ไม่ห่างจากชายแดนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เหล่าพุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่และตําบลหาดเล็กกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชา จำนวนกว่า 2,000 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะหลังวันออกพรรษา ที่ทางคณะกรรมการวัด นำโดย พระครูพิพิธ กิจจาภิวัฒน์ (ท่านพ่อสงวน ฐิตจิตโต )เจ้าอาวาส วัดคลองมะขาม ได้ร่วมกันจัดงานตักบาตรเทโวที่บริเวณสถานที่วัดคลองมะขามหมู่ที่ 5 ต.หาดเล็ก ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ร่มเย็นมากเป็นที่สวนยางที่ประชาชนชอบมาทําบุญตักบาตรกันทุกๆปี ไปรับที่สร้างความแปลกในสายตาผู้พบเห็น และผู้เดินทางมาเยือน

โดยมี พระครูพิพิธ กิจจาภิวัฒน์ ท่านพ่อสงวน ฐิตจิตโต เจ้าอาวาสวัดคลองมะขาม ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ที่วัดคลองมะขามแห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 11 รูป ร่วมออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ตลอดจนขบวนเทวดา นางฟ้า นางสวรรค์ เปรต และอสูรกาย อีกจำนวนกว่า 100 ชีวิต ร่วมรับบริจาคทานเข้าวัด ขณะที่กรรมการวัดยังได้จัดการร่วมทําบุญหลังคากระเบื้อง ทําบุญวันเกิดประจําวันและดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้บูชาอีกด้วย
คณะกรรมการวัด ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกจากทหารและตํารวจที่ให้ความร่วมมือด้านจราจรตามท้องถนน เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จะกระทำกันในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาไปแล้ว 1 วัน ส่วนคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองสังกัสสนคร ดังนั้น การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ในครานั้น บรรดาเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์ เมื่อทราบข่าว ต่างพร้อมใจกัน นำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเครื่องสังฆทานไปรอตักบาตร เพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จึงถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโว โดยยึดปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบเท่าทุกวันนี้

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อภูมิภาคจ.ตราด รายงาน