วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มูลนิธิสันต์ขันแก้ว ร่วมกับ karen Thai Group จัดกิจกรรม ทีมไทย วิ่งเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ /25563

มูลนิธิสันต์ขันแก้ว ร่วมกับ karen Thai Group จัดกิจกรรม ทีมไทย วิ่งเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ /25563

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ที่ลานบริเวณ คริสตจักร ธารน้ำทิพย์ ชุมชนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มูลนิธิสันขันแก้ว โดย ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม และว่าที่ร้อยตรี อภิรัตน์ สาคร ผู้ประสานงาน Karen Thai Group และ Ride for Refuge 2020 ได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ภายใต้หัวข้อ ทีมไทย วิ่งเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 1/2563 โดยไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด นอกจากนี้ทางทีมงานผู้จัดงาน ได้จัดเตรียมเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ทุกคนอีกด้วย ทั้งนี้ยังมีการบริการอาหารเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพให้กับผู้ร่วมในครั้งนี้

สำหรับรางวัลในการร่วมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ นอกจากไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แล้ว ทางทีมงานได้จัดเตรียมเหรียญรางวัล ให้เป็นที่ระลึก สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย 200 คนแรกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วย วัตถุประสงค์ในการจัด การวิ่งการกุศลในครั้งนี้ มูลนิธิสันต์ขันแก้วและ karen Thai Group จัดกิจกรรม ทีมไทย วิ่งเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ /25563 จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ ให้สนใจในด้านสุขภาพหันมาออกกำลังการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพบปะสรรสันต์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อกลุ่มคณะมีความรักสามัคคีกลมเกลียวกันมากยิ่ง ๆ ขึ้นกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แม้ผู้เข้าร่วมวิ่ง ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ยังผู้มีจิตรศรัทธาบางส่วน ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ ตลอดจนทั้งเงินบางส่วน ทางผู้ประสานงาน จะนำรายได้ดังกล่าวเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลี้ภัยสงคราม ของชนกลุ่มน้อยในชายแดน ไทย เมียร์มา ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการช่วยเหลือเพื่อมนุษยชนอีกด้วย