วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองนายก อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

รองนายก อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

มุกดาหาร / เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายห่วงชัย พลเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เพื่อรับฟังความต้องการด้านต่าง ๆ ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย นายก้อน ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นางศิริรัตน์ คนเพียร กำนันตำบลหนองแวง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชน การลงพื้นที่พบปะประชาชนตำบลหนองแวงในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง และตรงความต้องการมากที่สุด เพราะการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเป็นการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177