วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โฆษกกองทัพเรือเข้าพบแสดงความยินดีโฆษกกองทัพบก ประสานงานการ ปชส. กองทัพ

โฆษกกองทัพเรือเข้าพบแสดงความยินดีโฆษกกองทัพบก ประสานงานการ ปชส. กองทัพ

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ/โฆษกกองทัพเรือ พร้อมคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (พสบ.ทบ.) เข้าแสดงความยินดีกับ พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น รองเสนาธิการทหารบก (5) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 และทำหน้าที่โฆษกกองทัพบก ณ สำนักงาน รองเสนาธิการทหารบก ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก