สัมมนาวิชาการทางกฎหมาย

สัมมนาวิชาการทางกฎหมาย : วันที่ 10 ต.ค.63 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมร้านน้องกิ๊ฟ ดร.มีชัย ศรีคูณ อาจารย์มหาวิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวต้อนรับนักศึกษาวิชากฎหมาย ดำเนินการบรรยาย การสอนวิชิกฎหมาย

โดย ดร.มงคลราช ศิริสม อาจารย์มหาวิทยาลัยนครราชสีมา ซึ่งมีนักศึกษาหลายสาขาอาชีพ เข้าอบรมสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย อาทิ สื่อมวลชน นักการเมือง นักธุรกิจ เพื่อขยายโอกาส และพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป