วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แจงชาวบ้านอย่าเข้าใจผิดนะ !! เจ ซี แจงชาวบ้าน ไม่ได้ก่อสร้างหรือขยายท่าเทียบเรือ เจซี มารีน พอร์ตแค่ขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่

แจงชาวบ้านอย่าเข้าใจผิดนะ !! เจ ซี แจงชาวบ้าน ไม่ได้ก่อสร้างหรือขยายท่าเทียบเรือ เจซี มารีน พอร์ตแค่ขอเปลี่ยนใบอนุญาต เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ห้องประชุมศาลาประชาคม อ่าวอุดม นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีแหลมฉบัง ได้ร่วมเป็นประธานในการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการ ประเมินทางเลือกประกอบในการศึกษา EIA ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 1531 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เริ่มดำเนินธุรกิจท่าเทียบ เรือขนถ่ายสินค้าแบบเทกอง (Bul) ภายใต้ชื่อ บริษัท เจซี มารีน เซอร์วิส จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 2562 และเปลี่ยนเป็น บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในปี พ.ศ2563

เพื่อการขนถ่ายสินค้าไม่มีการพัก สินค้าในบริเวณพื้นที่โครงการแต่อย่างใด สินค้าที่ขนถ่ายผ่านท่าเรือของโครงการ ได้แก่ ข้าวสาลี ถ่านหิน ปุ๋ย และถั่วเหลืองเมล็ด โดยใช้เรือลำเลียงในการนำเข้าสินค้ามาเทียบท่า และปัจจุบันเรือลำเลียงมีการ พัฒนาให้มีความสามารถในการบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้น จึงจำเป็นที่โครงการต้องเพิ่มขีด ความสามารถในการรองรับเรือขนถ่ายสินค้าให้มีขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป โดยไม่มีการ เปลี่ยนแปลงขยายตัวทำเทียบเรือไปจากปัจจุบันแต่อย่างใด เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจผิดหรือวิตกกังวนถึงเรื่องดังกล่าว ที่ได้รับข่าวการขยายท่าเทียบเรือ เจ ซี อย่างผิดๆ

ในขณะที่นาย ดนัย เห่นลาภเหมาะ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เจ ซี พอร์ท เผยว่า การขยายท่าเทียบเรือ ไม่ใช่การก่อสร้าง แต่เป็นขยายแก้ไข ใบอนุญาตท่าเทียบเรือ ให้สามารถรองรับเรือตั้งแต่ 500 ตันกรอส ขึ้นไป โดยไม่มีการต่อเติมหรือต่อขยายท่าเทียบเรือเดิมแต่อย่างใด เป็นเพียงการดำเนินการตามรายละเอียดต่างๆเพื่อยื่นขอใบอนุญาตใหม่ เพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ตั้วแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ในขณะที่การขนถ่าย ยังเป็นการกองถ่ายเช่นเดิมและจะขนถ่ายตลอดไม่มีการพักหรือกองทิ้งเด็ดขาด

#สมชาย รายงาน ภาพ – ข่าว จากอำเภอ ศรีราชา
ศูนย์ข่าว เครืสหพัฒน์ – แหลมฉบัง