วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 32 จิตอาสา 904 ลำปาง จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่อุทยานวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มณฑลทหารบกที่ 32 จิตอาสา 904 ลำปาง จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่อุทยานวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32/จิตอาสา 904 นำทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 และจิตอาสา 904 จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้,ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ อุทยานวิถีพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และพัฒนาให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม โดยร่วมกับ คณะอาจารย์ และนักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และประชาชนจิตอาสา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของหน่วยงาน ณ อุทยานวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม มีความรู้สึก ร่วมแรง ร่วมใจกันต่อการช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อไป