วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมวกทรงอ่อนสีดำ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกำลังพลดีเด่น ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2563 พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงดนตรีกับครอบครัวทหารใหม่

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมวกทรงอ่อนสีดำ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกำลังพลดีเด่น ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/2563 พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ชมการแสดงดนตรีกับครอบครัวทหารใหม่

พลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธาน พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำให้แก่ทหารกองประจำการผลัดที่ 1 รุ่นปี 2563 และมอบเกียรติบัตรให้กำลังพลดีเด่นของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 38 จำนวน 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ผ่านการฝึกตามระเบียบ และหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น จำนวน 6 สัปดาห์

โดยมี กำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน, ครอบครัวและญาติทหารใหม่ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ มณฑลทหารบกที่ 38 ได้นำดนตรีกับหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 38 บรรเลงเพลงสร้างความบันเทิง และจัดการแสดงของทหารใหม่ ประกอบการนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ครอบครัวทหารใหม่ รวมถึงทหารใหม่และครอบครัวได้ร่วมรับประทานอาหารกับผู้บังคับบัญชา ณ สโมสรนายทหาร ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน