ร้อย.ร.721 จัดกำลัง จำนวน 8 นาย ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลปางหมู และ ชาวบ้าน บ.ใหม่ จัดทำบ้านสำหรับผู้ยากไร้ตามโครงการ บ้านพอเพียงชนบท

เมื่อ 120900 ต.ค. 63 ฉก.ร.7 โดย ร้อย.ร.721 จัดกำลัง จำนวน 8 นาย ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลปางหมู และ ชาวบ้าน บ.ใหม่ จัดทำบ้านสำหรับผู้ยากไร้ตามโครงการ บ้านพอเพียงชนบท ประจำปีงบประมาณปี 2563

ให้กับ นายตุ้ย อาทอนเก็ต บ.ใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.ม.ส. แล้วเสร็จเมื่อ 1800 น. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย