กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทหารจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์กิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🌳🌳 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทหารจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์กิจกรรมปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

———————————————

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ, คณะสงฆ์ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง , นักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอลับแล ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ อ่างเก็บน้ำบึงมาย บ้านตลิ่งต่ำ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายจรัญ กาญจนาปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน