วันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 พร้อมนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ทหารจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 35 พร้อมนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” สร้างฝายชะลอน้ำ ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ทหารจิตอาสาพระราชทานกองร้อยทหารพรานที่ 3503 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ” รัชกาลที่ 9 ” ด้วยการสวมใส่เสื้อเหลือง และนำคณะครูและเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” บ้านห้วยแห้ง จิตอาสาพระราชทานบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน ผืนป่า เป็นแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า จำนวน 3 จุด กั้นลำห้วยแห้งในพื้นที่จุดที่ 1 สร้างฝายชะลอน้ำขนาดความยาว 80 เซนติเมตร, กว้าง 3 เมตร, ความลึก 60 เซนติเมตร ใช้กระสอบ จำนวน 64 ใบ, จุดที่ 2 ขนาดความยาว 80 เซนติเมตร, กว้าง 3 เมตร, ความลึก 60 เซนติเมตร ใช้กระสอบ จำนวน 64 ใบ และ จุดที่ 3 ขนาดความยาว 80 เซนติเมตร, กว้าง 2.50 เมตร, ความลึก 60 เซนติเมตร ใช้กระสอบ จำนวน 56 ใบ