อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ต.ค. 63 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด และเหล่าข้าราชการ พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ได้จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่

จากนั้นนายอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด นำเหล่าข้าราชการ พสกนิกรอําเภอคลองใหญ่ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่หน้าว่าการอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ประชาชนอําเภอคลองใหญ่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด