พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ จ. ตราด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ จ. ตราด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ต.ค. 63 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษาและประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ ได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

ทั้งนี้ในช่วงค่ำ ทุกภาคส่วนของอําเภอคลองใหญ่จะร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด แห่งนี้ด้วยครับ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด