วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็มผกก.สภ.ขลุง พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ขลุง เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อโปรดทราบ
วันนี้ 13 ต.ค.2563 เวลา 19.00 น.
พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็มผกก.สภ.ขลุง
พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.ขลุง
เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ หอประชุมเทศบาลเมืองขลุง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ