วันพุธ ที่ 21 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
จากนั้น เวลา 08.30 นาฬิกา ร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา มอบหมายนายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน