วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ (ชานต่ำ)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.20 นาฬิกา ณ ริมถนนประชาชื่น หน้าอาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ (ชานต่ำ) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมทดสอบประสิทธิภาพระบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถโดยสาร และทดลองวิ่งในเส้นทางถนนประชาชื่น โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจาก ขสมก. ผู้แทนจากสมาคมคนพิการนนทบุรี และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้

โอกาสนี้ นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ขสมก. ได้อธิบายถึงการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ (ชานต่ำ) ว่าจะมีที่นั่งสำหรับคนพิการพร้อมที่ล็อคล้อรถ มีกริ่งสัญญาณจอด และประตูมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร มีสัญญาณไฟกระพริบ และมีพนักงานในการให้บริการ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้บริการ โดยรถโดยสารปรับอากาศดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป

เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ใช้รถเข็นเด็กอ่อน ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ คนเจ็บป่วย คนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงพนักงานออฟฟิตที่ใส่รองเท้าส้นสูง หรือใส่กระโปรงสั้นขึ้นรถเมล์ก็จะได้รับความสะดวกตามไปด้วย
สำหรับการทดสอบรถโดยสารปรับอากาศ NGV ใหม่ (ชานต่ำ) ในครั้งนี้ได้เริ่มทดสอบตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารสุขประพฤติ ไปยังถนนประชาชื่น แยกพงษ์เพชร และวนกลับมายังอาคารสุขประพฤติ รวมระยะทาง 10 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน