วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ติดตามความสำเร็จของแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ตามโครงการหนองแวงโมเดล ต.หนองแวง จ.ชัยภูมิ

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่สี่ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ห้า นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ กรรมาธิการฯ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ และที่ปรึกษา ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ตามโครงการหนองแวงโมเดล โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายนิคม อบมาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปรูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ตามโครงการหนองแวงโมเดล

ต่อมาคณะฯ ได้เดินทางไปชมแปลงเกษตรของนายอารีย์ ศรีนวลจันทร์ และนายสมนึก เชื้อจันอัด ซึ่งมีการขุดสระสำหรับรองรับน้ำ เก็บน้ำจากคลอง สำหรับหล่อเลี้ยงพืชเกษตรแบบน้ำหยดหลากหลายชนิดแบบผสมผสาน อาทิ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง อินทผาลัม มะม่วงสีทอง มะละกอ พืชอายุสั้นประเภท ต้นหอม ผักกาด ผักบุ้งและอื่น ๆ ซึ่งมีหลายชนิดที่มีการส่งผลผลิตไปจำหน่ายยังต่างประเทศและในร้านโมเดิร์นเทรด

จากนั้นเดินทางไปยังบริเวณจุดที่สร้างฝายชะลอน้ำแกนซอยซีเมนต์ในแม่น้ำชี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการได้มาซึ่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรกรรมของประชาชนในตำบลหนองแวง ซึ่งในปัจจุบันระดับน้ำยังคงล้นฝาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของฤดูมรสุม แต่อีกไม่นานนับจากนี้รูปแบบของการเก็บกักน้ำของฝายแห่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในหน้าแล้งเหมือนกับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน