วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แถลงข่าว ศึก เมืองมะขามหวานการกุศล มวยไทยต้านภัยยาเสพติด ณ. สำนักงานสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค (สคสภ) เลขที่ 308 ถนนสระบุรีหล่มสัก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร A ชั้น 1( โรงแรมบูรพา)

แถลงข่าว ศึก เมืองมะขามหวานการกุศล มวยไทยต้านภัยยาเสพติด ณ. สำนักงานสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค (สคสภ) เลขที่ 308 ถนนสระบุรีหล่มสัก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร A ชั้น 1( โรงแรมบูรพา)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ.ที่ทำการสำนักงานสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค (สคสภ) นายเสวกศรลัมพ์ นายกสมาคม พร้อมด้วยพ.ต.ท. นิโรจน์จันทร์อินทร์ (กกตร)หล่มสัก นายภูมิณรงค์ พวงภู่ (ผญ.วี) เปิดตัวแถลงข่าว การจัดแข่งขันชกมวยการกุศลต้านภัยยาเสพติด ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ.เวทีมวยค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ ป้องกันอาชญากรรมและต้านภัยยาเสพติด และมอบให้ กต.ตร. สภ.หล่มสักเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน สภ. หล่มสัก

เพื่อเป็นกองทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ร้องขอมา
เพื่อมอบให้โรงพยาบาลตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ ตามที่ร้องขอมา
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักมวยภูธร ได้มีรายได้จากประสบ พิษภัยจากโรคโควิด 19 พร้อมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เฟื่องฟูและมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เพราะจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนักมวยที่เป็นแชมป์โลก หลายคน

หลังจากนั้น นายสุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าว ได้ซักถาม คณะที่จัดงานในครั้งนี้ ว่า มีมาตรการป้องกัน โรคโควิด 19 อย่างไรบ้าง คณะทำงานได้ชี้แจงว่า ได้มีมาตรการ เบื้องต้น เช่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วัดไข้ผู้ที่เข้ามาร่วมชม จดรายชื่อ และเบอร์โทร และจะประสาน ไปที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้เข้ามาช่วยตรวจสอบและคัดกรอง ผู้ที่จะเข้ามาชมการ ชกมวยในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มีการสอบถาม ถึงเรื่องการขายบัตร ได้รับคำตอบ ว่าจะไม่มีการยัดเยียดบัตรใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ สนับสนุน หรือซื้อบัตร จะต้องเต็มใจเท่านั้น โดยจะมีแบบฟอร์มให้ ผู้ที่สนับสนุน ตอบกลับ

นที บุญรอด
ผู้สื่อข่าว Tiger ออนไลน์ รายงาน