นพค.36 ส่งมอบบ้านโครงการ “ปณิธานความดี ทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างบ้านให้ ผู้ประสบอัคคีภัย”

นพค.36 ส่งมอบบ้านโครงการ “ปณิธานความดี ทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างบ้านให้ ผู้ประสบอัคคีภัย”

พันเอก มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และนายกกิ่งกาชาด พร้อมจิตอาสาพระราชทาน นพค. 36 ร่วมมอบบ้านพักอาศัยในโครงการ ปณิธานความดี ทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างบ้านให้ ผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. ได้เกิดอัคคีภัยที่บ้านห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้บ้านพักอาศัยของ นายขะวา พนาไพรสกุล เสียหายทั้งหมด ในการนี้ ท่านพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามอบงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยดังกล่าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ 25 บ้านห้วยโผ หมู่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การสร้างบ้านพักอาศัยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ฯ สถานีตำรวจภูธรสบเมย เทศบาลตำบลแม่ยวม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจนเสร็จสมบูรณ์ สำหรับการก่อสร้าง ได้ก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 9X10 ม. สูง 4.20 ม. พื้นที่ใช้ประโยชน์ 90 ตารางมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 4 ก.ย. 63 – 26 ก.ย. 63 ระยะเวลาก่อสร้าง 23 วัน และกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปณิธานความดี ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างบ้านให้ ผู้ประสบอัคคีภัย ในวันนี้ พร้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมรชินี ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศตลอดมา