ฉก.ทพ.36 จัดชุดปฏิบัติการ ภารกิจสกัดกั้นต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ

ฉก.ทพ.36 จัดชุดปฏิบัติการ ภารกิจสกัดกั้นต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ

กองร้อยทหารพราน 3602 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฏิบัติการช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัด กำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเส้นทางธรรมชาติและเฝ้าตรวจ โดยรถจักรยานยนต์ และต่อด้วยการเดินเท้า เพื่อพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจ และสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกทั้งเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้าอาวุธสงคราม ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ

ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิด และสิ่งผิดกฎหมาย เหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ