เฝ้าระวังโควิดบ้านออเลาะ ทหารพราน36 ตรวจแนวลำน้ำสาละวิน จัดกำลังลาดตระเวนในภูมิประเทศ สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว

เฝ้าระวังโควิดบ้านออเลาะ ทหารพราน36 ตรวจแนวลำน้ำสาละวิน จัดกำลังลาดตระเวนในภูมิประเทศ สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 สั่งการให้ ร้อยตรี ประทีป เมืองชุม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการออเลาะ ทำการลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าในภูมิประเทศ เฝ้าตรวจช่องทาง จุดเสี่ยงท่าข้ามธรรมชาติ และตามแนวริมน้ำสาละวิน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อันอาจเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาภายในประเทศ บริเวณบ้านออเลาะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยกรมทหารพรานที่ 36 มีเขตรับผิดชอบ 4 อำเภอตอนล่างของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย มีเขตรับผิดชอบทางบกและทางน้ำรวม 288 กิโลเมตร โดยห้วงที่ผ่านมาได้จัดกำลังลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดกั้นทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากผู้ใดพบเห็นบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือแจ้งมายังกรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 053681300