ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา พร้อม พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสา พร้อม พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ซึ่งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัย ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ บุคลากร ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมซึ่งได้แก่การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ ล้างและปรับปรุงทางเท้า สองฝั่งถนน เพื่อให้เกิดความสะอาดและสร้างความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป