ภาคี นร.เพชรบูรณ์ จี้ตรวจสอบ 5 โรงเรียนดัง

ภาคี นร.เพชรบูรณ์
จี้ตรวจสอบ 5 โรงเรียนดัง
เพชรบูรณ์- สอง ตัวแทนนักเรียน ภาคีนักเรียนเพชรบูรณ์ จี้ตรวจสอบ 5 โรงเรียนดัง ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายบ้านเมือง กฎกระทรวงศึกษาธิการและให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ได้มีสองตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมการศึกษา (สพม.) เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เรื่องขอให้ตรวจสอบเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน กฎหมายบ้านเมือง กฎกระทรวงศึกษาธิการและให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยมีนายวาทกานต์ ศรีธรราษ รองผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าว
เป็นที่น่าสังเกตุว่าก่อนการยื่นหนังสือ หลังจากที่สองนักเรียนตัวแทนภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ มาถึงนายวาทกานต์ ศรีธรราษ รองผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) พร้อมคณะ ได้นำนักเรียนทั้ง 2 เข้าห้องประชุมเรือนจักจั่น ปิดห้องพูดคุย นานนับชั่วโมง พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนไม่ให้เข้าไปร่วมสังเกตุการณ์ กระทั่งมีการพูดคุยเสร็จ จึงได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง โอกาสเดียวกัน นายกฤษณ์หิรัญ สาราช ปลัดอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝ่ายความมั่นคง ก็ได้เข้าสังเกตุการณ์และร่วมรับฟังในห้องประชุมด้วย
โดย 2 ตัวแทนภาคีนักเรียนฯ

ได้กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในโรงเรียนนำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางถึงประเด็นต่างๆที่ขัดกับหลักการของสิทธิมนุษยชนเช่นการประจานนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมริดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตลอดจนกระทั่งการวางกฎระเบียบของโรงเรียนที่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนและการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาภาคีนักเรียนแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ทำการสำรวจรายชื่อพบว่ามีโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง ที่ยังคงกระทำการเช่นที่กล่าว ซึ่งมีผู้แจ้งมาทาง Google form จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาผู้เรียนรู้ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และ สติปัญญา โดยดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมกล่าวด้วยว่า ทางภาคีนักเรียนฯจะติดตามผลการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อเนื่อง และ หากยังไม่มีการแก้ไขหรือเพิกเฉย ทางภาคีนักเรียนฯก็จะพิจารณาหาแนวทางเรียกร้องในทางอื่นต่อไป
ด้านนายวาทกานต์ ศรีธรราษ รองผอ.สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) กล่าวเพียงสั้นๆว่า จะเร่งนำหนังสือและข้อเรียกร้องดังกล่าวเสนอทางผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยเร่งด่วนส่วนข้อเท็จจริงกรณี 5 โรงเรียนที่ถูกพาดพิง นายวาทกานต์กล่าวสั้นๆโดยยอมรับว่าไม่มีข้อมูล อย่างไรก็ตามหลังตัวแทนภาคีนักเรียนออกจากห้องประชุมมาได้ชู 3 นิ้ว แสดงเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการต่อสู้เรียกร้องของภาคีนักเรียน