ณ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วุฒิสภา ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พร้อมด้วย นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร นายสมเดช นิลพันธุ์ และคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีขอความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลยให้มีบุคคลทำลายทางสาธารณประโยชน์และบุกรุกบึงน้ำสาธารณะ (บึงบัวขาว)

โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้ร่วมหารือกับผู้ร้อง เจ้าของโฉนดที่ดิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับมาพิจารณาและหาข้อยุติเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน