สระแก้ว-นายอำเภอวังน้ำเย็น นำรถน้ำมวลชนพร้อมชาวบ้านเด็กนักเรียน เข้าฉีดล้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม และโรงเรียนบ้านตาหลังใน พร้อมมอบสิ่งของด้วย

สระแก้ว-นายอำเภอวังน้ำเย็น นำรถน้ำมวลชนพร้อมชาวบ้านเด็กนักเรียน เข้าฉีดล้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม และโรงเรียนบ้านตาหลังใน พร้อมมอบสิ่งของด้วย

” นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นำรถน้ำเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น พร้อมมวลชน ชาวบ้าน เด็กนักเรียน เข้าฉีดล้างภายในห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม พร้อมนำสิ่งของซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม มีน้ำใจเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนหนองผักหนาม และโรงเรียนบ้านตาหลังใน ซึ่งประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียน
“นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น กล่าวว่า หลังจากน้ำที่ได้เข้าท่วมโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ซึ่งทางโรงเรียนต้องปิดการสอนชั่วคราว หลังน้ำลดลง จึงได้ขอกำลังมวลชนพร้อมชาวบ้านและเด็กนักเรียน

ช่วยกันเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลดินโคลน ที่น้ำได้พัดพาเข้ามา ตรวจเช็คและทำความสะอาด เพื่อที่จะให้ทางโรงเรียนพร้อมที่จะเปิดทำการสอนได้ทันท่วงที อีกทั้งเพื่อเยี่ยมนักเรียนในพื้นที่ เพื่อให้ครูได้ดูแลลูกศิษย์ที่ยังไม่ได้เรียนหนังสือ ในช่วงประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งทราบมาว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างรายวัน ทำงานตามไร่มัน ไร่อ้อย ที่เกษตรกรรับจ้างทั่วไป โดยคณะครูโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมและกลุ่มจิตอาสา ได้นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม นมกล่อง และชุดที่นอน มอบให้กับโรงเรียนทั้ง 2โรงเรียนด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ได้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม 2 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกกระภัยได้เดินทางมาเยี่ยมนักเรียนได้ให้ต้อนรับด้วยความดีใจ ในสภาพหน้าตาแสดงออกถึงความดีใจ ก่อนที่นายอำเภอวังน้ำเย็นและคณะครูจะมอบกล่องนมและขนมให้ และหลังจากนั้นขอชื่นชมในความน่ารักใสซื่อของเด็กน้อยทั้งหมดที่มีการเข้ามามอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้

..นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว