จ.ราชบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทง นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม

จ.ราชบุรี/สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรีสืบสานประเพณีลอยกระทง นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม

โดยมี น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ชี้แจง เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง การประกวดกระทง การประกวดหนูน้อยลอยกระทง ชิงรางวัลชนะเลิศ จะได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลพร้อมสายสะพาย ในวันที่ 31 ต.ค. 63 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลองเทศบาลฯ ภายในงานชมการแสดงด้านวัฒนธรรมหลากหลาย ชมรถขบวนแห่ของสภาวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง วันสำคัญของไทยที่สืบทอดแต่โบราณจากอดีดสู่ปัจจุบัน ประเพณีไทยที่แสดงความสัมพันธ์ของชีวิตกับสายน้ำ ประเพณีลอยกระทง อยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยมาแต่ยาวนาน พร้อมกันนี้ ผอ.ชัยยา ศรีด้วง นำเสนอการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายของสภาวัฒนธรรมให้เด็กเยาวชนตระหนักและเห็นความสำคัญ ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน