ถวายตน คนจิตอาสา !! ปฎิญาณตน คนจิตอาสา ก่อนออกปฏิบัติงาน จิตอาสา ทุกวันให้ขึ้น ใจ

ถวายตน คนจิตอาสา !! ปฎิญาณตน คนจิตอาสา ก่อนออกปฏิบัติงาน จิตอาสา ทุกวันให้ขึ้น ใจ
ที่หมู่บ้าน จิตอารี ตำบล บึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการ ศูนย์อัศวินบูรพา แจ้งข่าวประสานเหตุ นาย ปองพล บัวพาเจริญ ประธานศูนย์อัศวินบูรพา ได้เรียกประชุม สมาชิกจิตอาสา อัศวินบูรพา เพื่อมอบนโยบายจิตอาสาและดูความพร้อมของอาสาฯทุกคน(กำลังมีน้อย แต่ใจเกินร้อย)

สโลแกนประจำศูนย์ฯ แต่สามารถทำงานจิตอาสาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนในปัจุบันเป็นหน่วยงาน จิตอาสาที่ประชาชน กล่าวถึงมากที่สุด โดยการทำงานของอัศวินบูรพา จะไม่เข้าไปยุ่เกียวกับงานของ หน่วยกู้ภัย หลักทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด โดยมีเพียงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเดิอดร้อนในเรื่องต่างๆ บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยไป รพ.และผู้ป่วยฟอกไตไป รพ.ทั้งไปส่งและรับกลับ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และบริจาค โลงศพ ให้ชาวบ้านและผู้ยากไร้ พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์ ต่างๆตามที่ผู้ป่วยและผู้พิการ ต้องการ โดยมิได้มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ฯลฯ

ในขณะที่ทางด้าน นาย ปองพล บัวพาเจริญ ประธานศูนย์ฯ เผยว่า ทุกเช้าก่อนที่ จิตอาสา ทุกคนจะออกไปปฏิบัติงาน จะต้องมีการสาบานปฏิญาณตน ทุกวัน เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก ในการ่วนเหลือผู้เดือดร้อน โดยมิหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่รับ ผู้ป่วย ฟอกไต ไปส่งและกลับ ของแต่ละวัน นอกจากนี้ยังบริการรับส่งขนย้าย ร่างผู้วายชนย์ ไปบำเพ็ญกุศล ตามที่ญาติต้องการกรือร้องของมา พร้อมทั้งการบริจาคโลงศพ อุปกรณ์ต่างๆที่ผู้ป่วยติดเตียงต้องการหรือร้องขอมา

ในขณะที่นาย ปิงพล เผยต่อว่า ซึ่งของและอุปกรณ์ทุกอย่าง ที่มาบริจาค ก็ได้รับการบริจาคมาจากผู้ใจบุญ และหน่วยงานภาคเอดชน ที่ได้เห็นความสำคัญและการเป็นจิตอาสา โดยแท้จริง บริจาคมาเช่นกันและพร้อมให้ดารช่วยเหลือแระชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกๆเรื่อง ที่ได้ร้องขอมาหรือได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ทางจิตอาสาอัศวินบูรพาก็จะเข้าไปให้การช่วยเหลือทันที

# สมชาย รายงาน