วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

จังหวัดศรีสะเกษ!!มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ!!มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อำเภออุทุมพรพิสัย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. ที่บริเวณถนนหน้าตลาดเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563

เวลา 00.50 – 01.50 น. ได้เกิดอัคคีภัยขึ้น ในบริเวณบ้านเลขที่ 128/8 ชุมชนตลาดเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย มูลค่าประมาณ 8.000,000.-บาท ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 คน เจ้าของบ้านคือ นางสาวศิริกัลยา จิระจิตตินันท์ ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน และในวันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ได้อนุมัติเงินจำนวน 3,000 บาท

ในการจัดซื้อเครื่องครัว เครื่องนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ และมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยบ้านเสียหาย จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5,000 บาท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภค และสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ดำเนินการสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป

**************
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ