กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

จึงได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน ฮ.ท.212 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ของสุขศาลาโกแประ จำนวน 1 ราย ชื่อ นางหน่อบะเจ กองแก้วสาละวิน อายุ 20 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ 6/2 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อเวลา 09.31 น. ไปรับผู้ป่วย ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว บ้านโกแปร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงจอดเมื่อเวลา 10.12 น. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากนั้นได้นำตัวผู้ป่วย ส่ง ณ สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 36 เมื่อเวลา 10.50 น. ใช้เวลาในการบิน 20 นาที จากนั้นได้ส่งผู้ป่วยโดยรถฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง ฯ ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ ตลอด 24 ชม.