วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งกำชับทหารชายแดนแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ผนึกกำลังคุมเข้มลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ

แม่ทัพภาคที่ 3 สั่งกำชับทหารชายแดนแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ผนึกกำลังคุมเข้มลาดตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำ

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 สั่งการให้ ร้อยตรี ประทีบ เมืองชุม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ สนธิกำลังกับ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ ทำการลาดตระเวนในภูมิประเทศด้วยการเดินเท้า และ เฝ้าตรวจตามแนวลำน้ำสาละวิน ในพื้นที่ บ้านสบแงะ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ช่องทางท่าข้ามธรรมชาติต่างๆ ที่คาดว่าจะเป็นจุดเสี่ยง ในการหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าว อันอาจเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดหนักในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งป้องปรามกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ ค้ายาเสพติด และอาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย

ภาพรวมในประเทศ ห้วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวสารการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของแรงงานต่างด้าวเข้ามาภายในประเทศ โดยที่บุคคลเหล่านี้ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง จึงเป็นที่น่ากังวลว่าจะเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทย ซึ่งสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาล่าสุดอยู่ในขั้นวิกฤติ ยังไม่สามารควบคุมการแพร่ระบาดได้ มีผู้ป่วยสะสม 31,325 ราย เสียชีวิตแล้ว 732 ราย

ทั้งนี้ การป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยได้สั่งการให้กองกำลังนเรศวรและกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่และเชียงราย 4 จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย หากพบให้ดำเนินการทางกฎหมายและส่งตัวกลับทันที