ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

พันตรี เสรี ทองคู่ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เปิดเผยว่า … กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เปิดกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถนน สถานที่ราชการ เพื่อต้อนรับผู้เข้ามารับบริการหน่วยราชการ น่าใช้บริการ เกิดความยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ และ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

ซึ่งหลังจากทำพิธีเปิดแล้ว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมทาสีขอบฟุตบาท บริเวณหน้าเสาธงชาติ หลังจากนั้นได้เดินตรวจความเรียบร้อยในการทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เจ้าหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปนอกรั้วทำให้ดูไม่เรียบร้อย และจุดที่มีน้ำขังพื้นผิวถนนหน้าป้ายศูนย์ราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับกิจกรรม Big cleaning Day ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาด ทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ ในเวลา 15.30 น. ตลอดปี 2564 ต่อไป