ฉก.ร.7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก จ.แม่ฮ่องสอน ไปรักษา จ.เชียงใหม่

ฉก.ร.7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉินมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก จ.แม่ฮ่องสอน ไปรักษา จ.เชียงใหม่

พันเอกชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการบิน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212 (ฮ.ท.212) จำนวน 1 ลำ ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลศรีสังวาล จำนวน 1 ราย คือ นายอินสอน เขื่อนจินดา อายุ 77 ปี ที่อยู่ 13 ถนนประดิษฐ์จองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคนไข้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา 14.52 น. ไปส่งผู้ป่วย ยังสนาม ฮ. ชั่วคราว กองพันพัฒนาที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที ก่อนส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์

การช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การส่งผู้ป่วยเจ็บ สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก ในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองกำลังนเรศวร ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง