วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สระแก้ว- พร้อมเปิด ” นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว และนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว- พร้อมเปิด ” นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าพบ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว และนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบนโยบาย ข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ “การลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการ เตรียมความพร้อมการพิจารณาใช้ประโยชน์จากการเปิดสะพาน หนองเอี่ยน – สตึงบท ไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวในการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรตามทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ เนื่องจากเป็นนโยบายของ “ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

ที่จะส่งเสริมการค้าชายแดน และเพิ่มช่องทางให้สินค้าจากประเทศไทยส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น และในปัจจุบันเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีการผลักดันให้มีการเปิดด่านมาก ยิ่งขึ้น และ บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้วนั้น ก็เป็นหนึ่ง ในการผลักดันให้เป็นช่องทาง ในการขนส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร เพื่อลดความแออัดจากด่านถาวร บ้านคลองลึก อรัญประเทศ .

.นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว