วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตรวจเข้ม ช่วงกินเจ !! แหลมฉบังตรวจเข้ม อาหารหาสารปนเปื้อนช่วงเทศกาลกินเจ ป้องกันโควิค19

ตรวจเข้ม ช่วงกินเจ !! แหลมฉบังตรวจเข้ม อาหารหาสารปนเปื้อนช่วงเทศกาลกินเจ ป้องกันโควิค19

เช้านี้(16 ตุลาคม 63) ที่ตลาดสี่มุนเมืองแหลมฉบัง นาย ธานี เกีตรย์พิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและนางสาว สุนทรี มั่นเจริญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นครแหลมฉบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตลาดสี่มุนเมืองแหลมฉบัง พร้อมตรวจตลาด

เก็บตัวอย่างอาหาร หาสิ่งแปลกปลอมหาสารปนเปี้ยน ตรวจวิเคราะห์ หาสารปนเปื้อนที่อาจผสมหรือปนเปื้อนมากับอาหาร เข่น เขื้อรา สารบอแรกย์ สารโพลาร์(น้ำมันทอดเก่า) และแบตทีเลีย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้บริโภค ช่วงเทศกาลกินเจ และเป็นการป้องกันเชื้อโควิค19 ที่อาจมากับอาหาร

# สมชาย รายงาน ภาพ/ข่าว จากเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี