นายอำเภอยางชุมน้อยเปิดหลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บ ชรบ. มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายอำเภอยางชุมน้อยเปิดหลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บ ชรบ. มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 ฝึกจัดตั้ง ชรบ. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มุ่งเน้นการขับเคลื่อน ชรบ.แบบเข้มแข็งและยั่งยืน อาวุธศึกษา การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวนทางยุทธวิธี

การเดินเวรยาม และฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มีระดับความรุนแรงลดลง พร้อมปรับแนวคิดและเสริมสร้างแกนนำให้เกิดความสำนึกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ด้วยกระบวนการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสร้างอุดมการณ์ของผู้นำในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ ตามแนวคิดของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนโดยคนในชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อหมู่บ้านชุมชน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ