วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปาฐกถาพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด”

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.45 นาฬิกา ณ หอประชุม โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปาฐกถาพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน