มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลตรี รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีทางศาสนาในการบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสมณศักิ์สงฆ์ 10 รูป ที่วัดบ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

พร้อมกันนี้ ได้จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัดวาอาราม

โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา 904 วปร.ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข ของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ในสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พร้อมกันนี้ ได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ออกมาบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชนชน พร้อมนำรถโดยนำรถโรงครัวเคลื่อนที่ ภาคสนาม มาประกอบอาหารแจกจ่าย เลี้ยงประชาชน ที่เดินทางมารับการบริการตรวจรักษา จากหน่วยแพทย์ รวม 134 ครัวเรือน รวม 422 คน ตามนโยบาย ของผู้บัญชาการกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 3 ที่ต้องการให้หน่วยทหารได้ช่วยเหลือประชาชน ที่มีความทุกข์ร้อน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เดินทางมารับอาหารกล่องกันอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครอบครัว โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และไข่เป็ด จากโครงการทหารพันธุ์ดี มอบให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้ง 2 ครอบ ด้วย ซึ่งสร้างความดีใจ ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก