วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม !! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

สำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม !! ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

นายสุทัศน์ กลั่นแก้ว คณะกรรมการสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม กล่าวว่า คณะกรรมการสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ ได้กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนทนุบำรุงศาสนสถานสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม และสิบทอดพระพุทธศาสนาใมห้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป ขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 โดยในวันที่ 19-21 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม จัดตั้งองค์กฐินที่ศาลาสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตราหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์สามเณร และวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี โดยจะมีพระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา และพระครูปรีชาวชิรธรรม ดร.เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต 3 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรลงกรวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

และมีนายชิน ศิริวรรณดี นายอำเภอโนนนารายณ์ นายกิตติ สัตย์ชื่อ นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอโนนนารายณ์และอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และต่างจังหวัด ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคีประจำปี 2563 และจองเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ผู้ประสงค์บริจาคทำบุญสมทบทุนทนุบำรุงศาสนสถานสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม สามารถโอนผ่านชื่อบัญชี มูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีเลขที่ 020189955485 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ กลั่นแก้ว คณะกรรมการสำนักสงฆ์บ้านหนองบัวงาม โทร.089 8883 223 ขอให้ทุกท่านที่ร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะพละ ทุกท่านเทอญ

***********
ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ